Мета атестації педагогічних працівників

1. Активізація творчої професійної діяльності педагогів.
2. Підвищення відповідальності за результати роботи.
3. Оцінка особистісних якостей.
4. Визначення рівня якості виконання педагогами посадових обов'язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках, нормативно-правових документах.
5. Забезпечення соціального захисту компетентної педагогічної праці.

Основні принципи атестації

1. Демократизм.
2. Загальність.
3. Всебічність.
4. Систематичність.
5. Колегіальність.
6. Доступність та гласність.
7. Безперервна освіта і самовдосконалення.
8. Моральне та матеріальне заохочення.

Памятка по вивченню параметрів діяльності педагога, який атестується

1. Чи реалізує і модернізує зміст, форми, методи та засоби навчально-виховного процесу з огляду на нові завдання, що стоять перед дошкільним закладом.
2. Чи розробляє нові підходи до ігрової та навчально-пізнавальної діяльності дітей дошкільного віку у світлі діючих програм.
3. Чи наявний перспективний педагогічний досвід, досвід активізації дитячої творчості.
4. Чи здійснює педагог постійний самоаналіз і самооцінку праці, чи здатний швидко пов'язувати нові знання з уже здобутими, вчасно позбуватися упереджень, чи наявна у педагога внутрішня духовна потреба у перебудові, у здатності до творчого освітньо-виховного процесу.
5. Чи займається дослідницькою, інноваційною діяльністю і творчим узагальненням своєї праці.
6. Чи вміє не протистояти нововведенням, не шкодувати зусиль і додаткового часу на переучування, пристосування до нової ситуації.
7. Чи втілює у практику роботи принципи педагогіки співробітництва, партнерства.
8. Чи може науково обгрунтувати вибір дій у конкретній педагогічній ситуації.
9. Чи спроможний оригінально конструювати педагогічний процес, володіти мистецтвом і наукою співчуття чи готовий до співтворчості як вершинної точки спільності дорослого й дитини.

Технологічна карта вивчення творчої діяльності вихователя під час атестації

Науково-теоретична підготовка

1. Знання теоретичних основ дошкільної психології та педагогіки.
2. Знання наукових методів дошкільної психології та педагогіки.
3. Знання історії розвитку науки і січасних її досягнень.
4. Знання нормативно-правових документів з питань дошкільної освіти.

Методична підготовка

1. Знання методик у роботі з дітьми раннього та дошкільного віку.
2. Володіння методами та прийомами.
3. Уміння організовувати ігрову та навчально-пізнавальну діяльність з дітьми дошкільного віку.
4. Уміння обгрунтовано, творчо підходить до проведення освітньо-виховної роботи з дітьми дошкільного віку.

Психолого-педагогічна підготовка

1. Знання психологічних і вікових особливостей дітей.
2. Знання психологічних закономірностей навчання, виховання, розвитку дошкільників.
3. Обізнаність із новими психолого-педагогічними технологіями.

Кiлькiсть переглядiв: 184